Şartlar ve koşullar

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİ İÇİN LÜTFEN BU HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.

1. GENEL BAKIŞ

Hizmet Şartları Sözleşmesi ("Sözleşme"), kayıtlı adresi 19 Mayıs, Büyükdere Cd. No:22, 34360 Şişli/İstanbul, Türkiye olan siz ve bu web sitesi ("Site") arasında ve sizin tarafınızdan imzalanır ve Siteyi kullandığınız tarih veya elektronik kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Bu Sözleşme, bu Site aracılığıyla satın alınan veya erişilen ürün ve/veya hizmetlerin ("Hizmetler") yanı sıra kullanımınıza ilişkin genel hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. İster siz olun sadece bu Siteye göz atmak veya kullanmak ya da Hizmetleri satın almak, bu Siteyi kullanmanız ve bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, onayladığınızı ve bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul ettiğinizi gösterir. Gizlilik politikası. "Biz", "bize" veya "bizim" terimleri Şirkete atıfta bulunacaktır. "Siz", "sizin", "Kullanıcı" terimleri veya "Müşteri", bu Sözleşmeyi kabul eden, Sitemizi kullanan, Hizmetlere erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir birey veya tüzel kişiyi ifade edecektir. Bu Sözleşmedeki hiçbir husus, üçüncü taraflara herhangi bir hak veya menfaat sağladığı şeklinde yorumlanamaz.
Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi ve buraya dahil edilen herhangi bir politika veya sözleşmeyi istediği zaman değiştirebilir veya tadil edebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler derhal yürürlüğe girer bu Siteye göndermek. Bu tür değişiklikler veya düzenlemeler yapıldıktan sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmanız, bu Sözleşmeyi en son revize edildiği şekliyle kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
SON REVIZE EDILDIĞI ŞEKLIYLE BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI KALMAYI KABUL ETMIYORSANIZ, BU SITEYI VEYA HIZMETLERI KULLANMAYIN (VEYA KULLANMAYA DEVAM ETMEYIN).

2. UYGUNLUK

Bu Site ve Hizmetler, yalnızca yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen Kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu Siteyi veya Hizmetleri kullanarak, (i) en az on sekiz (18) yıl yaş, (ii) yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğu kabul edilen ve (iii) Amerika Birleşik Devletleri veya diğer yasalar kapsamında bulunan Hizmetleri satın alması veya alması yasaklanmış bir kişi değildir. geçerli yargı yetkisi.
Bu Sözleşmeyi bir şirket veya herhangi bir tüzel kişilik adına akdediyorsanız, söz konusu tüzel kişiliği bu belgede yer alan hüküm ve koşullara bağlamak için yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Sözleşme, bu durumda "siz", "sizin", "Kullanıcı" veya "müşteri" terimleri söz konusu tüzel kişiliği ifade edecektir. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmenizden sonra, Şirket bu tür tüzel kişiliği bağlamak için yasal yetkiye sahip değilseniz, bu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak siz sorumlu olacaksınız.

3. KULLANICI DAVRANIŞ KURALLARI

Bu Siteyi kullanarak aşağıdakileri onaylar ve kabul edersiniz:
 • Gönderdiğiniz herhangi bir içerik de dahil olmak üzere bu Siteyi kullanımınız, bu Sözleşmeye ve yürürlükteki tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır.
Bu Siteyi aşağıdaki şekillerde kullanmayacaksınız:
 • Yasa dışı olan veya yasa dışı faaliyetleri teşvik eden veya teşvik eden;
 • Çocuk pornografisini veya çocukların sömürülmesini teşvik eden, teşvik eden veya bunlara dahil olan;
 • Terörizmi, insanlara, hayvanlara veya mülke karşı şiddeti teşvik eden, teşvik eden veya bunlara karışan;
 • Herhangi bir spam veya diğer istenmeyen toplu e-postaları ya da bilgisayar veya ağ korsanlığını veya kırmayı teşvik eden, teşvik eden veya bunlara dahil olan;
 • Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;
 • Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kuruluşun gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruluşa borçlu olduğunuz herhangi bir gizlilik görevini ihlal eden;
 • Bu Sitenin çalışmasına müdahale eden;
 • Herhangi bir virüs, solucan, hata, Truva atı, Cryptocurrency Madenciler veya birçok kaynağı kullanmak, işlevlerini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak için tasarlanmış veya bunları yapabilen diğer kodları, dosyaları veya programları içeren veya yükleyen herhangi bir yazılım veya donanım.
Şunları yapmayacaksınız:
 • Şirket tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, bu Sitenin herhangi bir bölümünü herhangi bir ortamda kopyalamak veya dağıtmak,
 • Bu Hizmet Şartları sözleşmesini kopyalamak veya çoğaltmak,
 • Bu Sitenin herhangi bir bölümünü veya ilgili teknolojilerinden herhangi birini değiştirmek veya değiştirmek,
 • Şirket İçeriğine (aşağıda tanımlandığı gibi) veya Kullanıcı İçeriğine bu Sitenin kendisi dışında herhangi bir teknoloji veya yolla erişmek.

4. FİKRİ MÜLKİYET

Yukarıdaki genel kurallara ek olarak, bu Bölümdeki hükümler özellikle Sitede yayınlanan Şirket İçeriğini kullanımınız için geçerlidir. Şirketler Metin, yazılım, komut dosyaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitedeki İçerikler, kaynak kodu, API, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar ve etkileşimli özellikler ile bunların içerdiği ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Şirket İçeriği"), süreklilik arz eder ve telif hakkı, ticari marka ve/veya patent korumasına tabidir.
Şirket İçeriği size "olduğu gibi", "mevcut olduğu gibi" ve "tüm hatalarıyla" yalnızca bilginiz ve kişisel, ticari olmayan kullanımınız için sağlanır ve indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, Şirketin önceden açık yazılı izni olmaksızın dağıtılan, iletilen, yayınlanan, görüntülenen, satılan, lisanslanan veya herhangi bir amaç için başka bir şekilde istismar edilen. Herhangi bir telif hakkı, marka, patent kapsamında hiçbir hak veya lisans, veya diğer mülkiyet hakları veya lisansları bu Sözleşme ile verilir.

5. KULLANICI İÇERİĞİNİ KULLANIMINIZ

Bu Sitenin bazı özellikleri, Kullanıcıların (a) fikirleri, görüşleri, önerileri veya tavsiyeleri ("Kullanıcı Gönderimleri") veya (b) edebi, sanatsal, müzikal veya diğer içerikleri görüntülemesine, yayınlamasına, yayınlamasına, paylaşmasına veya yönetmesine izin verebilir. fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (Kullanıcı Gönderimleri ile birlikte, "Kullanıcı İçeriği"). Bu Siteye Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, Şirkete (i) gerekli tüm özelliklere sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Kullanıcı İçeriğini bu Site veya Hizmetler aracılığıyla dağıtma hakları, Kullanıcı İçeriğinin yazarı olduğunuz ve bunları dağıtma hakkına sahip olduğunuz için veya uygun dağıtım haklarına sahip olduğunuz için, Kullanıcı İçeriğinin telif hakkından veya diğer sahibinden yazılı olarak lisanslar, onaylar ve/veya kullanım izinleri ve (ii) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediği.
Bu Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini (herhangi bir Şirket İçeriğinin veya Kullanıcının kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) atlatmayacağınızı, devre dışı bırakmayacağınızı veya başka bir şekilde müdahale etmeyeceğinizi kabul edersiniz İçerik) veya bu Sitenin, Şirket İçeriğinin veya buradaki Kullanıcı İçeriğinin kullanımına sınırlamalar getirmek.

6. ŞİRKETLERİN KULLANICI İÇERİĞİNİ KULLANIMI

Bu Bölümdeki hükümler, özellikle Şirketlerin Sitede yayınlanan Kullanıcı İçeriğini kullanımı için geçerlidir.
Tarafınızdan gönderilen Kullanıcı İçeriğinizin veya Kullanıcı İçeriğinizin herhangi birinden veya tümünden ve bunların dağıtılmasının sonuçlarından ve gerekliliklerinden yalnızca siz sorumlu olacaksınız.
Kullanıcı Gönderimleri ile ilgili olarak, aşağıdakileri onaylar ve kabul edersiniz:
 • Kullanıcı Gönderimleriniz tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Kullanıcı Gönderimleriniz gizli bir ilişki kurmaz veya Şirket'i Kullanıcı Gönderimlerinizi gizli veya sır olarak ele almaya zorlamaz.
 • Şirketin, Kullanıcı Gönderimlerinizi geliştirmek veya kullanmak için açık veya zımni hiçbir yükümlülüğü yoktur ve Kullanıcı Gönderimlerinizin kasıtlı veya kasıtsız kullanımı için size veya bir başkasına herhangi bir tazminat ödenmesi gerekmez.
Şirket, bu Sitede yayınlanan herhangi bir Kullanıcı Gönderimi için münhasır haklara (tüm fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet hakları dahil) sahip olacak ve herhangi bir Kullanıcının sınırsız kullanımı ve yayılması hakkına sahip olacaktır Bu Siteye, ticari veya başka herhangi bir amaçla, size veya başka birine herhangi bir onay veya tazminat ödenmeksizin gönderilen gönderimler.
Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak, bu Siteye Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, Şirkete, Kullanıcı İçeriğinizdeki fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet haklarını, Kullanıcı İçeriğinizin dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için kullanma yetkisi vermiş olursunuz. Kullanıcı İçeriği, bu Site ve bu Sözleşme tarafından öngörülen şekilde.
İşbu belge ile Şirkete, Kullanıcınızı kullanması, çoğaltması, dağıtması, türev çalışmalarını hazırlaması, diğer çalışmalarla birleştirmesi, görüntülemesi ve gerçekleştirmesi için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir bir lisans vermektesiniz Bu Sitenin tamamını veya bir kısmını herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tanıtmak ve yeniden dağıtmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Site ile bağlantılı içerik size veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir ödeme veya başka türlü bir değerlendirme veya izin veya bildirim. Ayrıca, bu Sitenin her bir Kullanıcısına, bu Site aracılığıyla Kullanıcı İçeriğinize erişmesi için münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz ve Kullanıcı İçeriğinizi bu Sitenin işlevselliği aracılığıyla ve bu Sözleşme kapsamında izin verildiği şekilde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türev çalışmalarını hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek.
Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızdan verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğinizi bu Siteden kaldırmanızdan veya silmenizden sonra ticari olarak makul bir süre içinde sona erer. Bununla birlikte, Şirketin Kullanıcı İçeriğinizin kaldırılmış veya silinmiş sunucu kopyalarını dağıtamaz, görüntülemez veya gerçekleştirmez). Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızdan verilen yukarıdaki lisanslar kalıcıdır ve geri alınamaz.
Şirket genellikle Kullanıcı İçeriğini önceden incelemez, ancak bunu yapma ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir öğesinin uygun olup olmadığına ve / veya bu Sözleşmeye uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar (ancak hiçbir görev üstlenmez). Şirket kaldırabilir Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir öğesi, bu Sözleşmeyi ihlal ediyorsa, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın.

7. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Bu Site, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Şirket, herhangi bir üçüncü tarafın içeriği, hüküm ve koşulları, gizlilik politikaları veya uygulamaları için sorumluluk kabul etmez web siteleri. Buna ek olarak, Şirket herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğini sansürlemez veya düzenlemez. Bu Siteyi kullanarak, Şirket'i herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan her türlü sorumluluktan açıkça muaf tutmuş olursunuz. Buna göre, Şirket, bu Siteden ayrıldığınızda farkında olmanızı ve ziyaret edebileceğiniz her bir web sitesinin hüküm ve koşullarını, gizlilik politikalarını ve diğer geçerli belgelerini gözden geçirmenizi teşvik eder.

8. BEYAN VE GARANTİLERİN REDDİ

BU SİTEYİ KULLANIMINIZIN RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE BU SİTENİN "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" VE "TÜM HATALARIYLA" SAĞLANDIĞINI ÖZELLİKLE KABUL EDERSİNİZ. ŞIRKET, MEMURLARI, YÖNETİCİLER, ÇALIŞANLAR, TEMSİLCİLER, MÜLKİYET, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YASAL, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. ŞİRKET, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VE ARACILARI (I) BU SİTENİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ VEYA İÇERİĞİ, (II) BAĞLANTILI SİTELERİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ VEYA GARANTİ VERMEZ (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMCILIĞI VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE) BU SİTEYE VE/VEYA (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLANTILI SİTELERDE (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMCILIĞI VEYA DİĞER ŞEKİLDE) BULUNAN HİZMETLER VE ŞİRKET AYNI ŞEY IÇIN YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK.
AYRICA, ŞİRKET, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN SAĞLANAN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYENİN (I) YASAL VEYA FİNANSAL TAVSİYE VEYA (II) BU SİTE VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAK VE KULLANICILAR BU TÜR BİLGİLERE VEYA TAVSİYELERE GÜVENMEMELİDİR.
YUKARIDA BELİRTİLEN BEYAN VE GARANTİ REDDİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA GEÇERLİ OLACAK ve bu Sözleşmenin feshi veya sona ermesi ya da bu Siteyi veya Hizmetlerde bulunan Hizmetleri kullanımınızın sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Bu Site.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR DURUMDA ŞİRKET, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VE TÜM ÜÇÜNCÜ KİŞİ HİZMET SAĞLAYICILARI, SIZE VEYA DİĞER KİŞİ VEYA KURULUŞLARA KARŞI DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA (i) BU SİTENİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ VEYA İÇERİĞİ, (II) BAĞLANTILI SİTELERİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ VEYA İÇERİĞİNDEN (KÖPRÜLER, BANNER ARACILIĞIYLA REKLAM VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE) BU SITEYE, (III) BU SITEDE VEYA BU SITEYE BAĞLANTILI (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMCILIĞI VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE) HERHANGI BIR SITEDE BULUNAN HIZMETLER, (IV) HERHANGI BIR NITELIKTEKI KIŞISEL YARALANMA VEYA MADDI HASAR HER NEYSE, (V) HERHANGI BIR NITELIKTE ÜÇÜNCÜ TARAF DAVRANIŞI, (VI) BU SITEYE VEYA BU SITEYE BAĞLI (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMCILIĞI VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE) HERHANGI BIR SITEYE VEYA BU SITEDEN GELEN HIZMETLERIN KESINTIYE UĞRAMASI VEYA DURDURULMASI, (VII) HERHANGI BIR BU SITEYE VEYA BU SITEYE BAĞLI HERHANGI BIR SITEYE (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMCILIĞI VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE) ILETILEBILECEK VIRÜSLER, SOLUCANLAR, BÖCEKLER, TRUVA ATLARI VEYA BENZERLERI, (VIII) HERHANGI BIR KULLANICI IÇERIĞI VEYA IÇERIĞI KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, TACIZ EDICI, ISTISMAR EDICI, KÜÇÜKLERE VEYA KORUNAN HERHANGI BIR SINIFA ZARARLI, PORNOGRAFIK, "X DERECELI", MÜSTEHCEN VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE SAKINCALI VE/VEYA (IX) BUNU KULLANMANIZIN BIR SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGI BIR KAYIP VEYA ZARAR SİTE VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER, GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA DİĞER HERHANGİ BİR YASAL VEYA HAKKANİYET TEORİSİNE DASINA DAYANıP DAYANMADIĞI VE ŞİRKET'E BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİ EDİLMİŞ OLUP OLMADIĞI.
Buna ek olarak, bu Siteden veya bu Sitede bulunan Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir dava nedeninin, dava nedeninin tahakkuk etmesinden sonraki bir (1) yıl içinde başlatılması gerektiğini ÖZELLİKLE KABUL EDERSİNİZ, aksi takdirde bu dava nedeni kalıcı olarak engellenir.
YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMASI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA GEÇERLİ OLACAK VE İŞBU SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ VEYA SONA ERMESİ VEYA BU Siteyi VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN SONA ERMESİ HALİNDE DE GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

10. TAZMİNAT

Şirketi ve yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini her türlü iddia, talep, maliyet, gider, kayıp, yükümlülük ve zarardan korumayı, savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz ve (i) bu Siteyi kullanımınız ve bu Siteye erişiminiz; (ii) bunun herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz Anlaşma veya buraya dahil edilen politikalar veya anlaşmalar; ve/veya (iii) herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya diğer mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz. Tazminat Bu bölüm kapsamındaki yükümlülükler, bu Sözleşmenin feshedilmesi veya sona ermesi veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızdan sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

11. VERİ AKTARIMI

Bu Siteyi sunucularımızın bulunduğu ülkeden başka bir ülkeden ziyaret ediyorsanız, bizimle olan iletişiminiz bilgilerin uluslararası sınırların ötesine aktarılmasına neden olabilir. Bu Siteyi ziyaret ederek ve bizimle elektronik olarak iletişim kurarak, bu tür transferlere izin vermiş olursunuz.

12. WEB SİTESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu Sözleşmenin şart ve koşullarına ve politikalarımıza tabi olarak, bu Siteyi 7/24 esasına göre sağlamaya çalışmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Bu Sitenin zaman zaman şunları yapabileceğini kabul ve beyan edersiniz: periyodik bakım, zaman zaman üstlendiğimiz onarımlar veya değiştirmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle erişilemez veya kesinti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz dışındaki diğer nedenler veya telekomünikasyon veya dijital iletim bağlantılarının arızalanması veya diğer arızalar.
Bu Sitenin sürekli veya kesintisiz olarak kullanılabilirliği üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve bununla ilgili olarak size veya başka bir tarafa karşı hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi kabul ve beyan edersiniz.

13. DURDURULAN HİZMETLER

Şirket, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetlerden herhangi birini sunmayı veya sağlamayı durdurma hakkını saklı tutar. Şirket, tüm Hizmetlerinin ömrünü en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf etse de, sunduğumuz bir Hizmetin sonlandırılacağı zamanlardır. Bu durumda, söz konusu ürün veya hizmet artık Şirket tarafından desteklenmeyecektir. Böyle bir durumda, Şirket ya geçiş yapmanız için karşılaştırılabilir bir Hizmet sunacak ya da Iade. Şirket, sunabileceğimiz veya erişimi kolaylaştırabileceğimiz Hizmetlerin herhangi birinin değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

14. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

Ödemenizin .
Hizmetleri sipariş ettiğiniz sırada bu Sitede satın alınan veya elde edilen Hizmetler için ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri ödemeyi kabul edersiniz.
Şirket, fiyatlarını ve ücretlerini herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme hakkını açıkça saklı tutar ve bu tür değişiklikler veya düzenlemeler bu Sitede çevrimiçi olarak yayınlanacak ve size daha fazla bildirimde bulunulmasına gerek kalmadan derhal yürürlüğe girecektir.
Geri Ödeme Politikası: Geri ödemeye uygun ürün ve hizmetler için, buradan erişebileceğiniz Geri Ödeme Politikamızın hüküm ve koşulları altında geri ödeme talebinde bulunabilirsiniz .

15. ÜÇÜNCÜ TARAF LEHTARLARIN OLMAMASI

Bu Sözleşmedeki hiçbir husus, üçüncü taraflara herhangi bir hak veya menfaat sağladığı şeklinde yorumlanamaz.

16. YEREL YASALARA UYGUNLUK

Şirket, bu Sitede bulunan içeriğin her ülkede veya yargı bölgesinde uygun olduğuna dair hiçbir beyan veya garanti vermez ve içeriğinin yasa dışı olduğu ülkelerden veya yargı alanlarından bu Siteye erişim yasak. Bu Siteye erişmeyi seçen kullanıcılar, tüm yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymaktan sorumludur.

17. GEÇERLİ KANUN

Bu Sözleşme ve bu Sözleşmeden veya konusundan veya oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya iddia, aşağıdakiler hariç olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Washington yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır: hukuk kurallarının çatışması.

18. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Hizmet Şartlarından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya iddia, bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Bu tür herhangi bir anlaşmazlık veya iddia bireysel olarak tahkim edilmeli ve herhangi bir şekilde birleştirilmemelidir. Başka bir tarafın herhangi bir iddiası veya ihtilafı ile tahkim. Tahkim Amerika Birleşik Devletleri, Washington'da yürütülmelidir ve tahkim kararına ilişkin karar, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye girilebilir.

19. BAŞLIKLAR VE BAŞLIKLAR

Bu Sözleşmenin başlıkları ve başlıkları yalnızca kolaylık ve referans kolaylığı içindir ve burada aksi belirtilmedikçe tarafların anlaşmasını yorumlamak veya yorumlamak için hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

20. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşmedeki her bir sözleşme ve sözleşme, tüm amaçlar için ayrı ve bağımsız bir sözleşme veya sözleşme olarak yorumlanacaktır. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme, aşağıdaki hükümlerden herhangi birine (veya bir hükmün bir kısmına) sahipse: Bu Sözleşmenin yasadışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olması, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri (veya hükümlerin bölümleri) bundan etkilenmeyecek ve bu Sözleşmenin yasaların izin verdiği en geniş ölçüde.

21. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki adresten e-posta veya normal posta yoluyla bizimle iletişime geçin:
19 Mayıs, Büyükdere Cd. No:22, 34360 Şişli/İstanbul, Türkiye
+90 216 363 17 25
[email protected]